IMG 0067این گروه از پارچه ها با عرض های 200، 160، 150 و 140 سانتی متر تولید می شوند. جنس آنها از پنبه صددرصد و یا از پلی استریته با چاپ پیگمنت و راکتیو جهت مصارف عمومی و بچه گانه تولید می شوند. از نظر ایجاد تنوع در طرح و رنگ محدودیتی وجود ندارد.